Överst på sidan

Sekretesspolicy

Senast uppdaterad den 20 oktober 2023

Vilka är vi? Play’n GO
Vår adress: Play’n GO Malta Limited Level 4 The Centre Piazza Tigne TP01 Malta Du kan kontakta oss på contact via e-post på: dataprotection@playngo.com

 

Denna webbplats drivs av Play’n GO. Play'n GO har åtagit sig att skydda din integritet och utveckla teknik som ger dig den mest kraftfulla och säkra onlineupplevelsen. Denna sekretesspolicy gäller webbplatsen Play'n GO och reglerar insamling, bearbetning och användning av data av alla företag inom Play’n Go -gruppen. Genom att använda webbplatsen Play'n GO bekräftar och samtycker du till de datapraxis som beskrivs i detta uttalande och till att dina uppgifter delas med företag inom vår grupp.

Denna sekretesspolicy innehåller information om:

 

 1. Insamling av din personliga information

 2. Användning av din personliga information

 3. Vem har tillgång till dina personuppgifter?

 4. Överföring av din information utanför EU

 5. Lagring och skydd av din personliga information

 6. Dina val och rättigheter

 7. 16 år eller yngre

 8. Användning av cookies

 9. Ändringar i denna förklaring

 10. Kontaktinformation

 

1. Insamling av dina personuppgifter

Play'n GO kan samla in personligt identifierbar information, såsom din e-postadress, namn, hem- eller arbetsadress eller telefonnummer. Play'n GO samlar också in anonym demografisk information såsom din ålder, kön, preferenser, intressen och favoriter. Vi samlar in information från dig genom din användning av vår webbplats, när du contact oss om våra produkter och tjänster, ansöker om en av våra roller eller registrerar dig på vår webbplats. Vi samlar in information från dig baserat på en eller flera av följande lagliga grunder: (i) samtycke: du har gett oss samtycke att behandla dina personuppgifter för ett specifikt ändamål; (ii) avtal: behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal som du är part i eller för att vidta åtgärder på din begäran innan ett avtal ingås; (iii) rättslig förpliktelse: Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla en rättslig förpliktelse. (iv) Behandlingen är nödvändig för den personuppgiftsansvariges berättigade ändamål, utom när sådana intressen åsidosätts av den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter som kräver skydd av personuppgifter. Det finns också information om din dators hårdvara och programvara som automatiskt samlas in av Play'n GO. Denna information kan inkludera: din IP-adress, enhetstyp, webbläsartyp, domännamn, åtkomsttider och hänvisande webbplatsadresser. Denna information används av Play'n GO för driften av tjänsten, för att upprätthålla kvaliteten på tjänsten och för att tillhandahålla allmän statistik om användningen av webbplatsen Play'n GO . Play’n GO använder inte den information du tillhandahåller för att fatta några automatiska beslut som kan påverka dig.

 

2. Användning av dina personuppgifter

Vi kan använda din information för att:

 

 • leverera de tjänster som du har begärt

 • kontakta dig för att besvara en fråga

 • informera dig om andra produkter och tjänster som kan vara tillgängliga

 • inhämta din åsikt om nuvarande eller potentiellt nya tjänster som kan erbjudas

 • Behandling av en jobbansökan.

 • Meddela dig om ändringar av våra produkter och/eller tjänster.

 • fullgöra våra avtalsenliga skyldigheter enligt eventuella ömsesidigt ingångna avtal

 

3. Vem har tillgång till din information?

 • Play'n GO säljer, hyr eller leasar inte sina kundlistor till tredje part. Play'n GO kan ibland contact dig på uppdrag av externa affärspartners om ett särskilt erbjudande som Play’n Go anser kan vara av intresse för dig. I dessa fall överförs inte din unika personligt identifierbara information (e-post, namn, adress, telefonnummer) till den tredje parten. Dessutom kan Play'n GO dela uppgifter med betrodda partners för att hjälpa oss att utföra statistiska analyser, skicka e-post eller post, tillhandahålla kundsupport eller ordna leveranser. Alla sådana tredje parter är förbjudna att använda dina personuppgifter utom för att tillhandahålla dessa tjänster till Play'n GO, och de är skyldiga att upprätthålla sekretessen för dina uppgifter.

 

Play'n GO håller reda på vilka webbplatser och sidor våra kunder besöker inom Play'n GO för att kunna avgöra vilka Play'n GO tjänster som är mest populära. Dessa uppgifter används för att leverera anpassat innehåll och reklam inom Play'n GO till kunder vars beteende visar att de är intresserade av ett visst ämnesområde.

 

Play'n GO webbplatser kommer att lämna ut dina personuppgifter, utan föregående meddelande, endast om det krävs enligt lag eller i god tro att en sådan åtgärd är nödvändig för att: (a) följa lagens föreskrifter, den legitima begäran från en behörig laglig myndighet och/eller följa rättsliga processer som serveras på Play'n GO eller webbplatsen; (b) skydda och försvara rättigheter eller egendom på Play'n GO; och, (c) agera under tvingande omständigheter för att skydda den personliga säkerheten för användare av Play'n GO, eller allmänheten.

 

4. Överföring av din information utanför EU

Som ett multinationellt företag kan dina uppgifter överföras till, och lagras i, länder utanför Europeiska unionen. Dessa länder kanske inte har liknande eller lika stränga dataskyddslagar som EU. Genom att använda denna webbplats och skicka in din information samtycker du till denna överföring, lagring och behandling. Om vi överför din information utanför EU på något sätt kommer vi att vidta rimliga åtgärder för att säkerställa att din personliga information får lämplig skyddsnivå och lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas för att säkerställa att dina integritetsrättigheter skyddas enligt vad som visas i denna policy. Om du besöker denna webbplats utanför EU kan dina uppgifter komma att överföras utanför EU för att vi ska kunna tillhandahålla dig de tjänster du har begärt.

 

5. Lagring och skydd av dina personuppgifter

Play'n GO skyddar dina personuppgifter från obehörig åtkomst, användning eller utlämnande. Play'n GO skyddar de personligt identifierbara uppgifter som du lämnar på datorservrar i en kontrollerad och säker miljö. Vi upprätthåller lämpliga administrativa, tekniska och fysiska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse, oavsiktlig förlust, ändring, obehörigt avslöjande eller åtkomst, användning och alla andra olagliga former av behandling av de personuppgifter som vi har i vår ägo. Tyvärr är överföringen av information via internet till sin natur inte helt säker. Även om vi kommer att göra vårt bästa för att skydda dina personuppgifter kan vi inte garantera fullständig säkerhet för dina uppgifter som överförs till oss och därför sker all överföring i slutändan alltid på din egen risk. När personuppgifter överförs till andra webbplatser skyddas de genom kryptering, t.ex. SSL-protokollet (Secure Socket Layer).

 

Vi kommer att lagra din information så länge som vi behöver för att uppfylla de syften som vi samlar in informationen för. Vi kan komma att lagra din information efter det att vi har slutat tillhandahålla våra tjänster till dig om det är nödvändigt för att uppfylla lagstadgade krav och följa dataskyddslagar och/eller andra rättsliga eller avtalsmässiga skyldigheter.

6. Dina val och rättigheter

När du registrerar dig på vår webbplats får du möjlighet att välja om du vill ta emot information från oss eller inte. Om du vill ta emot information från oss kommer du att bli ombedd att kryssa i den relevanta rutan.

 

Vi kommer inte att skicka contact till dig i marknadsföringssyfte via någon kommunikationskanal utan ditt föregående samtycke. Du kan när som helst ändra dina marknadsföringspreferenser genom att kontakta oss via e-post: marketing@playngo.com. Om personuppgifter har behandlats på grundval av samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke.

 

7. 18 år eller yngre

Denna webbplats är inte avsedd för personer under 18 år och vi samlar inte medvetet in eller använder uppgifter om minderåriga personer.

 

8. Användning av cookies

Webbplatsen Play'n GO använder "cookies" för att hjälpa dig att anpassa din onlineupplevelse. En cookie är en textfil som placeras på den enhet från vilken du surfar in på den här webbsidan. Cookies kan inte användas för att köra program eller leverera virus till din dator. Cookies är unikt tilldelade dig och kan endast läsas av en webbserver i den domän som utfärdade cookien till dig.

 

Ett av de främsta syftena med cookies är att tillhandahålla en bekvämlighetsfunktion för att spara tid åt dig. Syftet med en cookie är att tala om för webbservern att du har återvänt till en viss sida. Om du till exempel anpassar Play'n GO -sidor eller registrerar dig på Play'n GO :s webbplats eller tjänster hjälper en cookie Play'n GO att komma ihåg din specifika information vid senare besök. Detta förenklar registreringen av din personliga information, t.ex. faktureringsadresser, leveransadresser och så vidare. När du återvänder till samma webbplats Play'n GO kan den information som du tidigare lämnat återfinnas, så att du enkelt kan använda de Play'n GO -funktioner som du anpassade.

 

Du kan acceptera eller neka cookies. De flesta webbläsare accepterar automatiskt cookies, men du kan vanligtvis ändra din webbläsarinställning för att neka cookies om du föredrar det. Om du väljer att neka cookies, kanske du inte fullt ut kan uppleva de interaktiva funktionerna i Play'n GO tjänster eller webbplatser som du besöker.

 

I tabellen nedan förklaras vilka cookies vi använder och syftet med användningen:

9. Dina rättigheter som registrerad

Du har följande rättigheter som registrerad:

 • rätt att få tillgång till dina uppgifter

 • Rätt till radering

 • rätt att begränsa behandlingen

 • rätt till dataportabilitet

 • rätt att invända

 • rätt till rättelse

 • rätt att bli informerad

För att skicka in en begäran angående dina personuppgifter, vänligen maila oss på: dataprotection@playngo.com

10. Din rätt att klaga

Om du har ett klagomål på hur vi använder din information välkomnar vi dig att omedelbart contact oss direkt på ovan nämnda e-postadress så att vi kan ta itu med ditt klagomål.

 

11. Ändringar av detta uttalande

Play'n GO kommer ibland att uppdatera denna integritetspolicy för att återspegla uppdateringar av respektive lagar, företags- och kundfeedback. Sådana ändringar kommer att meddelas i sidfoten på webbplatsen Play’n GO . Play'n GO uppmuntrar dig att regelbundet granska detta uttalande för att hålla dig informerad om hur Play'n GO skyddar din information.

längst ner på sidan